Laboratorium

Powiedz nam, w jakiej branży pracujesz, a dobierzemy dla Ciebie odpowiednie produkty Terra Hydrogel!

Akademia Rolnicza w Krakowie

Raport Akademii Rolniczej w Krakowie jest oceną wpływu hydrożelu "AQUATERRA" na wybrane parametry sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), świerka pospolitego (Picea bies) oraz buka zwyczajnego (Fagus sylvatica).

Doświadczenie zostało wykonane 26 kwietnia 2007 r. na terenie szkółki "Kłaj" w Nadleśnictwie Niepołomice. Wszystkie sadzonki zostały wyjęte ze szkółki i podzielone na dwie części. Systemy korzeniowe sadzonek z pierwszej partii zostały zanurzone w wodzie, a następnie umieszczone w hydrożelu o stężeniu 15 gramów na 1 litr wody. Przy tym stężeniu korzenie sadzonek zostały pokryte właściwą (niezbyt grubą) warstwą substancji.

Instytut Badawczy Leśnictwa - dr inż. Andrzej Boczoń

Dokument informuje o efektach aplikacji hydrożelu na wzrost sadzonek na nieproduktywnych terenach leśnych. Zdaniem badacza, hydrożel jest dobrym absorbentem złożonym z makromolekuł, który jest w stanie absorbować wodę. Z teoretycznego punktu widzenia hydrożel pozytywnie wpływa na przetrwanie i wzrost sadzonek, lecz pytania są o jego negatywne skutki np. wzrost potencjału chłonności ziemi, redukcje mikoryzacji, absorpcje zanieczyszczeń. Badanie zostało przeprowadzone na terenach trudnych do zalesienia, jak tereny rolnicze, powojskowe, przemysłowe oraz osuszanych torfowiskach.

"Zieleń Miejska"

Ze względu na właściwości przydatne w przypadku miejskich nasadzeń hydrożele dzieli się na dwa rodzaje: na te, które wodę oddają, i na takie, które tego nie robią. Oczywiście tylko te, które „dzielą się” z roślinami wodą sprawdzają się w ogrodnictwie, szkółkarstwie i leśnictwie. Za to w przemyśle górniczym, farmaceutycznym i kosmetycznym pożądane są hydrożele zatrzymujące wodę, stosowane np. w pochłaniaczach wilgoci i workach przeciwpowodziowych, środkach sanitarnych, lekach i kosmetykach.

"Szkółkarstwo Info"

Podczas przewozu roślin ze szkółek w docelowe miejsce nasadzenia system korzeniowy jest narażony na przesychanie. Aby ograniczyć wynikające z tego straty, warto zamoczyć ich korzenie w roztworze wodnym hydrożelu pylistego. Substancja zapewni roślinom dostęp do wody w trakcie transportu. Hydrożel utrzyma się na korzeniach i dostarczy do nich wodę także po umieszczeniu w glebie.